Solvang Kirke


Remisevej 10 - 12, 2300 København S

Orgelimprovisationer over Luthersalmer


Fredag d. 6. oktober kl. 14.00

Dario Andreella, orgel